Länkar


Jan Larsson är en av landets ledande instrumentmakare (violiner, altfioler och cello). Jag (Peter Gardemar) spelar själv på en Larssonfiol. Jag fungerar också som agent åt Larsson och försöker alltid ha något Larssoninstrument hemma, inspelat och klart.
Jan Larsson utbildade sig till violinbyggare vid Hantverkets Folkhögskola 82-86. Huvudläraren var Carlo Bergman, arbetade som nyutbildad gesäll i Ursus Scheifeles Violinateljé i Basel. 87 startade Jan en violinateljé i Gefle med en kollega. Ett mästarbrev är ett måste för de violinbyggare som vill kalla sig professionella och har lite självaktning. Jan tog sitt mästarbrev 1990.

Jans ateljé är sedan 93 i hemmet som ligger i Lima (Dalarna) Jan har också lyckats med något som ingen annan svensk byggare klarat: varje gång han ställt upp (-88 -91 -94 -97 -00)
i en av världens största violinbyggartävlingar, Triennalen i Cremona har han alltid fått med sitt instrument (97 två st) till Finalen. Ca 300 instrument med plomberade kuvert med byggarens namn bedöms byggtekniskt och spelmässigt av en jury och 10 % går till final. Detta är fakta som bevisar Jans höga och jämna kvalitet.

Oavsett om man är kock eller fiolbyggare är resultatet beroende av fina råvaror och när man vet att bara träbitarna till en Cello kan kosta upp till 100 000 innan byggaren satt 1a verktyget i bitarna förstår man att många byggare måste lockas till att dölja något sämre bitar under en snygg lack. Jan har genom tur, skicklighet och kontakter kommit över ett virkesförråd som garanterar att vi som köper instrument av honom inom den närmaste framtiden kommer att få mycket hög kvalitet på trät i våra instrument. Eftersom Jan aldrig ger avkall på kvalitén kan det vara en viss väntetid på instrumentet men istället för att höja takten på byggandet och sälja fler fortsätter Jan med sitt tidskrävande precisions byggande och fortsätter också att lämna garanti på sina instrument.

? Besök Jan Larssons hemsida:
www.svsf.se/medl/janl/janl.html? www.kanx.se   
? www.forsslund.com  
? www.korg.com
? www.avid.com  
? www.topeja.se  
? www.hellosweden.se
www.bose.com
www.sibelius.se